تفکر ,معطوف ,گذشته ,تواند ,غیبت ,سازنده ,سازنده باشد ,تفکر معطوف ,گناه کرده ,غیبتی شنیده

پرسش:

غیبتی شنیده ام اگر به آن فکر کنم گناه کرده ام؟

پاسخ:

تفکر یک شخص یا معطوف به حال است یا معطوف به گذشته و یا معطوف به آینده. در هر سه صورت، تفکر باید به انسان کمک کند که او را در مسیر تکامل تحریک کند و سرعت بخشد. اما چون این سؤال در رابطه با تفکر معطوف به گذشته است.

تفکر معطوف به گذشته:

تفکر نسبت به گذشته باید سازنده باشد نه بازدارنده. به غیبتی که قبلاً شده می توان از این دو جهت (سازندگی و بازدارندگی) نگاه کرد.
گاهی این فکر می تواند سازنده باشد و این موقعی است که فرد بخواهد برای بازآفرینی عبرت، ندامت و محاسبه نفس به آن غیبت توجه کند.(1) این افکار قطعاً سازنده اند و به فرد کمک می کنند به گناهی که انجام شده با نظری دقیق نگاه کند و فرد بررسی کند که چه چیز باعث بروز این گناه شده است، چه زمینه ای به انجام آن کمک کرده است، چه افرادی در این غیبت لطمه خورده اند و او چقدر با این صفت زشت از مسیر حق و رشد منحرف شده است و چگونه باید به فردی که در مورد او غیبت شده کمک کند و آبروی او و... را حفظ کند و چگونه می تواند از تکرار این عمل خودداری کند.
گاهی این تفکر می تواند نقش بازدارنده داشته باشد و فرد را

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : پاسخ کده
برچسب ها : تفکر ,معطوف ,گذشته ,تواند ,غیبت ,سازنده ,سازنده باشد ,تفکر معطوف ,گناه کرده ,غیبتی شنیده
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : غیبتی شنیده ام اگر به آن فکر کنم گناه کرده ام؟